Relevanta

Proiectul propus este relevant fata de politicile si strategiile europene si nationale privind reforma curriculara, atat in ceea ce priveste documente de politica generala in domeniul educatiei de la nivelul UE (Improving the Quality of Teacher Education – EC, 2007, raportul Directoratului General pentru Educatie si Cultura, privind Implementarea planului de actiune Educatie si formare 2010-2013, care subliniaza faptul ca ”un mediu educativ mai deschis necesita o noua arhitectura scolara inclusiv un curriculum transdisciplinar si noi competente ale cadrelor didactice”), cat si cele privind studiul istoriei si al stiintelor socio-umane, respectiv Recomandarile 1283/1996 si 15/2001 ale Consiliului Europei, cu privire la invatarea istoriei in Europa si la predarea istoriei in Europa secolului XXI. Proiectul propus se incadreaza in contextul trasat de tintele Strategiei Europene 2020, A digital agenda for Europe (CE, 2010), care accentueaza rolul cheie al TIC in indeplinirea tuturor obiectivelor politice pentru anul 2020, promoveaza creativitatea si inovarea prin utilizarea noilor instrumente TIC, respectiv formarea personalului din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar.