Obiectivul General

Obiectivul proiectului este imbunatatirea ofertei educationale la nivel national si cresterea calitatii in sistemul de invatamant prin elaborarea si implementarea cursului optional de tip Curriculum la decizia scolii (CDS) “Istoria recenta a Romaniei”,  dedicat ariei curriculare Om si societate, si a utilizarii resurselor digitale din pachetul educational, destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).  Pachetul educational va cuprinde: ghidul elevului in format tiparit, ghidul multimedia interactiv, ghidul metodologic pentru profesor si CD/DVD-ul cu resurse digitale.

Pachetul educational va cuprinde: ghidul elevului in format tiparit, ghidul multimedia interactiv, ghidul metodologic pentru profesor si CD/DVD-ul  cu resurse digitale. Ghidul multimedia interactiv realizat in cadrul proiectului va oferi o viziune inovativa asupra abordarii curriculare,  respectiv asupra activitatii la clasa si in afara ei, prin caracterul interactiv al continuturilor invatarii si prin utilizarea noilor tehnologii. Proiectul, care va avea caracter national, vizeaza in mod direct interventia DMI 1.1 referitoare la dezvoltarea de curriculum national pentru invatamantul preuniversitar, ariile sale majore de interventie fiind corespunzatoare urmatoarelor operatiuni orientative propuse de DMI 1.1:

  • sprijin pentru dezvoltarea si diversificarea ofertelor educationale si de formare profesionala initiala;
  • sprijin pentru inovare si pentru dezvoltarea instrumentelor si mecanismelor pentru imbunatatirea accesului la educatie si formare profesionala initiala pentru toti;
  • dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme de imbunatatire a invatamantului preuniversitar, inclusiv actiuni inovatoare si transnationale, sprijin pentru furnizorii de educatie si pentru dezvoltarea personalului.

Proiectul porneste de la constatarea ca istoria recenta sau istoria prezentului este, in fostele tari comuniste din Europa, un domeniu relativ nou de cercetare, formarea initiala a cadrelor didactice fiind insuficienta pentru abordarea acestei perioade istorice in activitatea curriculara. Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din 1056 de persoane din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum in invatamantul preuniversitar, respectiv unui grup tinta 5125 de elevi de nivel liceal si vizeaza ca obiective specifice, care vor fi detaliate in continuare, imbunatatirea ofertei educationale la nivel national prin elaborarea curriculumului de tip CDS Istoria recenta a Romaniei (clasele IX-XII), dezvoltarea competentelor profesionale si digitale ale personalului din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum in invatamantul preuniversitar (grupul tinta reprezentat de 1056 de persoane) ca urmare a parcurgerii programului de formare prevazut de proiect, asigurarea cresterii calitatii educatiei prin implementarea programei scolare de Istorie recentă a României si a pachetului educational cu resurse digitale de invatare, respectiv prin amenajarea si dotarea centrului pilot pentru studiul Istoriei recente a Romaniei.

Proiectul raspunde, prin activitatile prevazute si rezultatele estimate, obiectivelor DMI de a dezvolta un sistem de invatamant preuniversitar care sa asigure o educatie de calitate si formarea de competente cheie, respectiv de a dezvolta mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educatie de calitate.

Proiectul urmareste sa genereze o serie de efecte pozitive pe termen lung precum: mutarea accentului procesului de invatare catre invatarea individualizata si personalizata si implicit familiarizarea tinerilor cu conceptul de invatare pe tot parcursul vietii, amplificarea procesului de alfabetizare digitala, atat in randul elevilor cat si al cadrelor didactice, incetatenirea unor practici didactice vizate de procesele de reforma ale sistemului de invatamant dar deficitare in etapa de operationalizare (caracterul interactiv al continuturilor invatarii, obtinerea unui raspuns afectiv din partea elevilor), stimularea si dezvoltarea  gandirii critice, a capacitatii de investigare si de valorizare a propriei experiente, inclusiv sporirea sanselor de a urma cursuri de invatare ulterioare care sa faciliteze gasirea unui loc de munca pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva.