Contextul

Proiectul propus intervine intr-un context in care sistemul romanesc de invatamant este caracterizat printr-un proces de schimbare dinamic, urmarind formularea unei oferte educationale imbunatatite in raport cu nevoile de cunoastere si de dezvoltare ale elevilor, cu provocarile societatii cunoasterii. Documente programatice in contextul promovarii inovarii prin progres tehnologic in activitatea didactica din Romania, care fundamenteaza conceptul proiectului propus, sunt: Strategia postaderare (MECT, 2007); Strategia descentralizarii invatamantului romanesc, (MECT, 2007); Raportul Comisiei prezidentiale pentru analiza si elaborarea politicilor din domeniul educatiei si cercetarii, 2007, Legea Educatiei Nationale 1/2011. Nevoile de formare ale grupului tinta (format din 1056 de persoane din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar precum si 5125 de elevi), sunt evidentiate de documente politica educationala  care semnaleaza aspecte care trebuie remediate la nivel de sistem, precum: existenta in acest moment a unui Curriculum la Decizia Scolii prea restrans pentru a asigura flexibilitate si o reala adaptare a ofertei scolare la nevoile proprii si la cerintele comunitatii, absenta oportunitatilor de personalizare a demersurilor educationale din cauza rigiditatii continuturilor, raportul deficitar dintre cunoasterea academica si relevanta pragmatica a informatiei incluse in programele scolare actuale (ISE, Restructurarea curriculumului national, 2010). Conceput ca proiect la nivel national, demersul nostru raspunde interventiei DMI de dezvoltare de curriculum national la nivel de sistem de invatamant preuniversitar, atingand in mod indirect si alte obiective ale DMI: formarea sistematica a competentelor cheie, evitarea analfabetismului functional, dezvoltarea abilitatilor personale, sprijin pentru sustinerea examinarilor nationale, cresterea tranzitiei catre nivelele superioare de educatie. In acest context, curriculumul de tip CDS Istoria recenta a Romaniei, resursele digitale de invatare dezvoltate in proiect, centrul pilot de studiu care va fi amenajat si dotat, vor incorpora principiile si exigentele strategiilor care „incurajeaza crearea, in sistemul de educatie si formare, a unei culturi care sa promoveze dezvoltarea competentelor, sa racordeze oferta educationala la cerintele mediului socio-economic” (Strategia de postaderare, MEN). Prin dezvoltarea si implementarea curriculumului la decizia scolii, proiectul urmareste, de asemenea, “descentralizarea curriculara si adaptarea curriculumului la nevoile specifice dezvoltarii personale, la cerintele pietei fortei de munca si ale fiecarei comunitati”, in conformitate cu obiectivele Pactului National pentru Educatie.

Interesul fata de istoria recenta a condus, in ultimii ani, la aparitia unui numar mare de lucrari, centre si institute de cercetare in Europa – precum Zentrum fur Zeithistorische Forschung din Potsdam sau Institute of Record din Budapesta. Cercetarile s-au desfasurat si se desfasoara la institute, precum NIOD (Amsterdam), Institut d’Histoire du Temps Present (Paris), Institut fur Zeitsgeschichte (München), Centre d’Etudes et de Documentation (Bruxelles) etc. In Romania, cercetarea acestei parti a istoriei se face,  de cativa ani, de catre Institutul de Istorie Recenta (IRIR) sau de catre Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). La nivelul studierii aplicarii in activitatea clasa a temelor de istorie recenta, formarea initiala este insuficienta, surse noi despre epoca recenta a istoriei nationale apar  tot mai des  fie ca urmare a deschiderii arhivelor, fie in urma dezvaluirilor obtinute, prin metode ale istoriei orale, ca urmare a contactarii putinilor supravietuitori ai perioadei. In acelasi timp, elevii sunt interesati in studierea unei perioade istorice despre care nu pot obtine decat informatii indirecte, mediate de experienta subiectiva a persoanelor din proximitatea lor, care au trait evenimentele vremii.

Documente diagnostice elaborate de Ministerul Educatiei nationale din Romania (in perioada 2003-2011) indica faptul ca sistemul national de invatamant se confrunta cu o serie de probleme precum: curriculumul national care prezinta o oferta limitata in raport cu nevoile de cunoastere ale elevilor, accesul limitat la resurse didactice, utilizarea de practici didactice perimate, obiective nerealiste, scaderea interesului elevilor pentru invatare (ISE, Restructurarea curriculumului national, 2010). Necesitatea diversificarii instrumentelor curriculare, a metodelor de predare-invatare-evaluare in contextul reformei curriculare din Romania este sustinuta si de rezultatele modeste obtinute in cadrul testarilor internationale. Prin conceptie, curriculumul de Istorie recenta a Romaniei, completat deghidul multimedia interactiv, ca si de constituirea Centrului pentru imbunatatirea educatiei si formarii profesionale, dedicat elevilor si profesorilor care studiaza istoria recenta/istoria comunismului in Romania vor presupune dezvoltarea din perspectiva exigentelor/criteriilor de proiectare pedagogica; fundamentarea pe competente generale si specifice, continuturi de tip inter- si transdisciplinar; un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale care vizeaza formarea competentelor transversale; formare de competente practice si transfer al competentelor integrate. Nu in ultimul rand, proiectul va stimula, prin componenta sa atitudinala si civica, dezvoltarea competentelor cheie recunoscute la nivel european: cunostinte, abilitati si atitudini de care are nevoie fiecare individ pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru cetatenia activa. In cadrul unei educatii de tip experiential, utilizarea ghidului multimedia interactiv va stimula curiozitatea, invatarea prin descoperire, ca un pas esential spre adaptarea la o societate in permanenta schimbare.