Obiectivele specifice

OS 1. Imbunatatirea ofertei educationale la nivel national prin elaborarea programei scolare pentru cursul optional de tip CDS Istoria recenta a Romaniei, aferent nivelului liceal, respectiv a pachetului educational suport, care va include: 1. Ghidul elevului in format tiparit; 2.  ghidul multimedia interactiv pentru predarea Istoriei recente a Romaniei. 3. Ghidul metodologic pentru profesor; 4. CD/DVD-ul  cu resurse digitale de invatare.

OS 2. Imbunatatirea accesului si cresterea participarii la programele de formare in vederea sustinerii progresului in cariera, dezvoltarea competentelor digitale si profesionale pentru personalul didactic prin derularea cursului de formare continua a personalului din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum in invatamantul preuniversitar in vederea implementarii la clasa a  curriculumului integrat de tip CDS si a utilizarii resurselor digitale din pachetul educational. 

OS3. Cresterea calitatii sistemului de invatamant prin implementarea programei scolare pentru cursul optional de tip CDS Istoria recenta a Romaniei si a pachetului educational cu resurse digitale de invatare, precum si prin amenajarea si dotarea centrului pilot pentru studierea istoriei recente.

OS 4. Stimularea creativitatii si a implicarii personalului din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum in invatamantul preuniversitar si a elevilor prin lansarea concursului national de proiecte didactice si produse educationale avand ca tema Istoria recenta a Romaniei.

Mai mult

Proiectul propus va urmari o abordare integrata si coerenta a procesului de modernizare a invatamantului preuniversitar din Romania in vederea cresterii accesului la educatie de calitate si asigurarii de competente cheie si competente profesionale pentru toti, corespunzand obiectivului major POSDRU privind dezvoltarea rutelor flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si cresterea accesului la educatie si formare prin furnizarea unei educatii initiale si continue moderne si de calitate. Proiectul va contribui la realizarea urmatoarelor obiective operationale ale DMI 1.1:

· Dezvoltarea de mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educatie de calitate si la competente cheie si profesionale pentru toti;

· Imbunatatirea si restructurarea sistemului de invatamant preuniversitar, inclusiv asigurarea calitatii, perfectionarea personalului si promovarea inovarii.