Dezvoltare durabilă

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, urmand Constitutia Romaniei, Strategia Nationala Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006 – 2009, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalitatii de remuneratie pentru barbati si femei, Directiva 76/207/CE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile de munca, Directiva 78/2000/CE privind egalitatea in domeniul ocuparii si in alte aspecte ale vietii cotidiene, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica si Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care considera egalitatea de sanse ca unul dintre principiile de interventie ale Fondurilor Structurale. Astfel, in stabilirea grupului tinta de 1056 de persoane din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar si minimum 5125 de elevi nu se va face nici o deosebire, excludere sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu care ar avea ca scop restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, in domeniul politic, economic, social sau in orice alt tip de domeniu al vietii publice. Se va aplica principiul egalitatii de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la formare profesionala (in procesul de selectie la toate  programele de formare din cadrul proiectului se va tine cont de egalitatea de sanse). Respectarea principiilor egalitatii de sanse va fi monitorizata permanent de catre echipa de management a proiectului in vederea luarii masurilor ce se impun.

Programa scolara, continutul curricular al suportului de curs si al ghidului multimedia interactiv pentru cursul optional de Istorie recenta a Romaniei vor fi concepute tinand cont de promovarea egalitatii de sanse, intr-un mod nondiscriminatoriu, incluzand aplicatii  care sa incurajeze colaborarea si comunicarea intre elevi, toleranta, recunoasterea si respectarea valorilor general umane. Acest aspect va fi cu atat mai puternic reliefat in cadrul resurselor destinate elevilor cu cat, printre valorile si atitudinile pe care disciplinele specifice ariei curriculare Om si societate le formeaza si le dezvolta la nivel liceal se numara: relationarea pozitiva cu ceilalti; respectarea drepturilor fundamentale ale omului; dezvoltarea atitudinilor pro-active in viata personala si cea sociala; rezolvarea pe cale non-violenta a conflictelor; acceptarea reprezentarilor multiple asupra istoriei, culturii, vietii sociale; asumarea diversitatii etnice, sociale, religioase si culturale. Insusi conceptul de ghid multimedia interactiv, al carui continut va fi disponibil gratuit, va contribui la asigurarea egalitatii de sanse a elevilor din sistemul national de invatamant, indiferent de zona de rezidenta (rural/urban), etnie, sex, religie etc., inclusiv racordarea scolilor din comunitatile dezavantajate la dinamica educationala europeana, prin intermediul tehnologiei digitale.

 

Concursul national de proiecte si produse educationale pentru cursul optional de Istorie recenta a Romaniei va fi deschis tuturor persoanelor din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar interesate si elevilor.

 

Selectia membrilor echipei de implementare s-a bazat pe criterii vizand cunostintele si experienta detinute, indiferent de mediul de rezidenta sau de alte criterii legate de gen, etnie, religie etc, membrii echipei fiind selectati astfel incat sa asigure principii fundamentale precum egalitatea de sanse.

Egalitate de sanse din punct de vedere al varstei – prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de proiect cat si pentru grupurile tinta. Se va promova in cadrul proiectului si dupa incheierea acestuia conceptul de abordare integrata, in sensul incorporarii principiului  egalitatii de sanse dintre femei si barbati si al eliminarii disparitatilor de gen si a discriminarilor pe motive de gen in derularea programelor de instruire. 

Prin toate acestea, proiectul propus va raspunde dezideratului POSDRU privind egalitatea de sanse: „pentru fiecare individ, sansa de a accede la o educatie de calitate inseamna sansa de a-si dezvolta la un nivel superior abilitatile, de a beneficia de consiliere si orientare in alegerea unei profesii si de a avea oportunitati sporite la angajare.