Justificarea Necesității Implementării Proiectului

Societatea cunoasterii implica libertatea de acces si exprimare, motivatia intrinseca, dezvoltarea capitalului uman – participarea in comunitati de practica, deschiderea scolii catre comunitate si viata sociala in general. Pentru a raspunde provocarilor lumii digitale, sistemul educational in ansamblul sau, dar si membrii corpului profesoral trebuie sa se poata adapta schimbarilor globale, in concordanta cu nevoile elevilor. Printre asteptarile pe care elevii le au de la scoala se numara existenta surselor multiple de informare, asumarea responsabilitatii propriei invatari, relevanta cunostintelor dobandite in scoala dupa terminarea acesteia, invatarea in interiorul unor comunitati virtuale, utilizarea tehnologiilor de ultima generatie si a dispozitivelor aferente lor in procesul de invatare. De aceea, competentele pe care elevii dobandesc in scoala trebuie sa permita ancorarea in lumea reala. In acelasi timp, formarea unui cetatean competent asupra realitatilor prezente nu se poate realiza fara a se face apel la trecutul recent. Proiectul propus doreste sa raspunda necesitatilor determinate de schimbarile induse in sistemul de invatamant de progresul tehnologic si de paradigma invatarii centrate pe elev, printr-o oferta curriculara integrata destinata curriculumului la decizia scolii (CDS), aferenta ariei curriculare OM si societate, respectiv ciclului liceal, insotita de pachetul educational cu resurse digitale de invatare, format din ghidul elevului in format tiparit, ghidul multimedia interactiv, ghidul metodologic al profesorului si CD/DVD-ul cu resurse digitale.
Mai mult
Cursul optional Istoria recenta a Romaniei vine in intampinarea obiectivelor operationale ale DMI, respectiv: dezvoltarea de mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educatie de calitate si la competente cheie si profesionale pentru toti; imbunatatirea si restructurarea sistemului de invatamant preuniversitar, inclusiv asigurarea calitatii, perfectionarea personalului si promovarea inovarii.
Nevoile carora proiectul propus le raspunde reies din datele oferite in ultimii ani de diferite studii si analize privind sistemul national de invatamant. Formarea initiala a cadrelor didactice in domeniul istoriei recente a Romaniei, dar mai ales in ceea ce priveste aplicarea la clasa a tematicii specifice acestei epoci este deficitara. In ceea ce priveste utilizarea instrumentelor digitale in activitatea didactica, s-a putut constata faptul ca, in sala de clasa, schimbarea metodelor de predare-invatare in favoarea celor activ participative, care sa valorifice resursele digitale in concordanta cu interesul elevilor, inca se mai lasa asteptata. De exemplu, potrivit raspunsurilor oferite de profesori in cadrul unui studiu realizat pe un esantion de 229 de scoli din mediul rural si urban mic din Romania, la nivelul anului scolar 2010-2011, activitatile pentru care s-au utilizat cel mai des instrumente TIC au fost: gasirea informatiilor pe Internet (12% zilnic, 19,2% saptamanal), exersarea deprinderilor (6,8% zilnic, 14,5% saptamanal), colaborarea cu colegii de clasa in mediul virtual (6,8% zilnic, 8,4% saptamanal), redactarea referatelor sau a eseurilor (5,8% zilnic, 11,2% saptamanal) si procesarea datelor (4,9%). Totodata, 56% dintre elevi nu au utilizat niciodata o animatie sau simulare digitala la scoala; 42% dintre cadrele didactice nu au aplicat niciodata probe de evaluare a elevilor cu ajutorul calculatorului; 35% dintre profesori utilizau computerul la clasa de cel mult trei ori pe semestru (Programul EBC, 2012). De aceea, prin curriculumul Istoria recenta a Romaniei si pachetului educational aferent, proiectul isi propune sa contribuie in mod esential la formarea si dezvoltarea competentelor cheie la elevii din ciclul liceal in vederea evitarii analfabetismului functional si a capacitatii de adaptare la viata activa de adult. De asemenea, prin formarea si exersarea competentelor generale si specifice, proiectul propus va putea asigura servicii educationale de sprijin pentru elevi in scoala, in vederea pregatirii sustinerii examenelor nationale si cresterii ratei de tranzitie catre nivelele superioare de educatie.
In ultimul deceniu, ca urmare a programelor de formare a cadrelor didactice s-a constatat o schimbare de perceptie a tehnologiei din partea cadrelor didactice. Acestea au inclus, pe langa utilizarea la clasa a programelor existente din platforma AeL-SEI (Asistent educational pentru Licee, incepand din 2001) si crearea de continut educational nou. In anul scolar 2010-2011, a fost lansat cursul optional transdisciplinar Invatarea pentru societatea cunoasterii in cadrul curriculumului la decizia scolii (programa cursului CDS aprobata prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011). In cadrul acestuia au fost dezvoltate materiale didactice aferente curriculumului transdisciplinar si aplicatii practice corespunzatoare, constand in proiecte didactice transdisciplinare pentru domeniile stiintific si respectiv umanist, precum si continuturi curriculare transdisciplinare in format electronic/tehnologia Multi-touch destinate utilizarii in cadrul laboratoarelor TIC din licee. 8 licee din Romania beneficiaza la ora actuala de tehnologia Multi-touch. Elevii si-au aratat interesul de a avea cat mai multe resurse documentare asociate aplicatiilor digitale, astfel incat informatiile disponibile sa fie cat mai numeroase si mai variate, apreciind intr-o proportie foarte mare (90,2%) efectele pozitive ale introducerii tehnologiei digitale asupra metodelor de predare ale. Toate aceste experiente castigate in decurs de 12 ani pot fi valorificate prin noul curs optional de tip CDS Istoria recenta a Romaniei, in cadrul proiectului fiind prevazuta atat digitizarea continuturilor stiintifice sub forma ghidului multimedia interactiv, dar si dotarea Centrului pilot pentru studiul istoriei recente, valoarea adaugata a proiectului fiind asigurata de viziunea inovativa asupra abordarii curriculare si, respectiv asupra activitatii la clasa si in afara ei oferite de proiectul propus, prin caracterul interactiv al continuturilor invatarii si prin utilizarea tehnologiilor puse la dispozitia elevilor, in scopul dezvoltarii abilitatilor personale necesare secolului XXI.