Activitățile proiectului:

 1. A1 MANAGEMENTUL, MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI

Activitate in care se va asigura monitorizarea si coordonarea activitatilor propuse in proiect, elaborarea raportarilor periodice privind progresul proiectului, elaborarea dosarelor in vederea depunerii cererilor de rambursare, derularea procedurilor de achizitii prevazute in proiect si urmarirea contractelor de achizitii in vederea urmaririi modului de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Planificarea proiectului va presupune detaliarea planului de implementare, stabilirea calendarului de intalniri operative, definirea planului de achizitii. Implementarea consta in derularea activitatilor din cadrul proiectului pentru atingerea obiectivelor. Monitorizarea consta in urmarirea  periodica, pe tot parcursul derularii proiectului, precum si tendintele de derulare a activitatilor incluse in proiect. Raportarea va avea in vedere monitorizarea lunara a activitatilor desfasurate in proiect. Evaluarea va consta in aprecierea periodica si generala a performantelor si compararea cu obiectivele urmarite, cu rezultatele partiale si finale ale proiectului.

 1. A2 Dezvoltarea pachetului educational aferent programei optionale. Elaborarea programelor de formare si realizarea resurselor in format digital
 1. A2.1 Dezvoltarea curriculumului optional, a ghidului metodologic si a ghidului pentru elevi;
 2. A2.2 Elaborarea continutului stiintific al programelor de formare in format clasic. Elaborarea metodologiei de formare, inclusiv criteriile de selectie a formabililor.
 3. A2.3 Dezvoltarea resurselor in format digital aferente pachetului educational si respectiv cursului de formare:  Curs formare profesor istorie, Curs TIC si Ghidul elevului.
 4. A2.4 Autorizarea pachetului educational si a programului de formare (CNFP)
 5. A2.5 Multiplicarea pachetului educational si a suportului de curs (manual, CD/DVD cu resurse multimedia). 

 

 1. A3 Furnizarea de programe de formare profesionala
 1. A3.1 Atragerea si selectia persoanelor din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum in invatamantul preuniversitar care vor participa la programul de formare profesionala
 2. A3.2 Desfasurarea sesiunilor de formare, evaluare si certificare a competentelor dobandite de personalul din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum in invatamantul preuniversitar implicat
 1. A4 Optimizarea procesului instructiv-educativ formal si extracurricular in vederea imbunatatirii rezultatelor viitoare si asigurarii sustenabilitatii proiectului
  1. A4.1 Realizare portal de instruire
   1. A4.1.1 Dezvoltare portal si instruire administratori portal
   2. A4.1.2 Selectia si postarea pe portal a resurselor multimedia;
   3. A4.1.3 Mentenanta portal;
  2. A4.2 Infiintarea Parteneriatului pentru sprijinirea activitatilor instructiv-educative cu privire la Istoria recenta a Romaniei
   1. A4.2.1 Stabilirea componentei parteneriatului;
   2. A4.2.2 Amenajare centru pilot pentru imbunatatirea educatiei si formarii profesionale;
   3. A4.2.3 Asigurarea resurselor educationale necesare pentru centrul pilot;
  3. A4.3 Activitati de pilotare a cursului optional la clasa
   1. A4.3.1 Implementare la clasa
   2. A4.3.2 Organizare competitie intre scoli
   3. A4.3.3 Realizarea studiului de impact privind implementarea cursului optional
   4. A4.4 Organizarea si derularea vizitelor de studii in UE pentru consolidarea comunitatii de bune practici
    1. A4.4.1 Definirea obiectivelor, metodologiei, metodelor si mijloacelor pentru schimbul de bune practici ;
    2. A4.4.2 Selectia echipei de profesori corespondenti si infiintarea comunitatii de bune practici;
    3. A4.4.3 Organizarea si derularea vizitelor de studii in UE pentru schimb de bune practici;
    4. A4.4.4 Intocmirea raportului de evaluare a programului de schimb de bune practici;
 2. A5 ACTIVITATI DE INFORMARE, DISEMINARE SI PROMOVARE