Ministerul Educației și Cercetării Științifice

    

 

În atenția profesorilor si elevilor

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, beneficiar al proiectului „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”, Contract POSDRU/153/1.1/S/142342, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. Acces la educație și formare profesională inițială de calitate a avut printre obiective organizarea unui Centru pilot de resurse educaționale la  Fortul 13  Jilava.

Centrul Pilot pentru Istoria Recentă a României de la Fortul 13 Jilava a fost inaugurat în data de 12 februarie 2015 și reprezintă un rezultat al colaborării dintre Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice,  Fundația Română pentru Democrație, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Centrul Pilot pentru Istoria Recentă a României de la Fortul 13 Jilava pune în valoare din punct de vedere educațional acest monument istoric asigurând filme, imagini, înregistrări audio și  mijloace multimedia interactive, precum și un spațiu adecvat discuțiilor cu elevii după un tur impresionant al acestui loc al memoriei.

Unitățile școlare care își propun să organizeze activități cu elevii în Centrul Pilot pentru Istoria recentă a României de la Fortul 13 Jilava, se pot adresa pentru programări domnului director Stoica Stan de la Școala gimnazială nr. 2 Jilava - scoala2jilava@yahoo.com, sau la telefon 021.457.16.60, unde se pot obtine informații zilnic între orele 08.00 și 12.00

 

În atenția formatorilor!

Vă informăm că în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în vizitele de studiu (Polonia, Germania, Franța) participă doar un singur formabil din fiecare centru de formare (48 de centre).

Selecția participanților la fiecare din vizitele de studiu a fost realizată în raport cu momentul finalizării cursului și a derulării sesiunii de evaluare finală.

 


 

     Proiectul propus va urmari o abordare integrata si coerenta a procesului de modernizare a invatamantului preuniversitar din Romania in vederea cresterii accesului la educatie de calitate si asigurarii de competente cheie si competente profesionale pentru toti, corespunzand obiectivului major POSDRU privind dezvoltarea rutelor flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si cresterea accesului la educatie si formare prin furnizarea unei educatii initiale si continue moderne si de calitate.

     Obiectivul proiectului este imbunatatirea ofertei educationale la nivel national si cresterea calitatii in sistemul de invatamant prin elaborarea si implementarea cursului optional de tip Curriculum la decizia scolii (CDS) “Istoria recenta a Romaniei”,  dedicat ariei curriculare Om si societate, si a utilizarii resurselor digitale din pachetul educational, destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).  Pachetul educational va cuprinde: ghidul elevului in format tiparit, ghidul multimedia interactiv, ghidul metodologic pentru profesor si CD/DVD-ul cu resurse digitale.

     Ghidul multimedia interactiv realizat in cadrul proiectului va oferi o viziune inovativa asupra abordarii curriculare, respectiv asupra activitatii la clasa si in afara ei, prin caracterul interactiv al continuturilor invatarii si prin utilizarea noilor tehnologii.

     Proiectul, care va avea caracter national, vizeaza in mod direct interventia DMI 1.1 referitoare la dezvoltarea de curriculum national pentru invatamantul preuniversitar, ariile sale majore de interventie fiind corespunzatoare urmatoarelor operatiuni orientative propuse de DMI 1.1:

  • sprijin pentru dezvoltarea si diversificarea ofertelor educationale si de formare profesionala initiala;
  • sprijin pentru inovare si pentru dezvoltarea instrumentelor si mecanismelor pentru imbunatatirea accesului la educatie si formare profesionala initiala pentru toti;
  • dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme de imbunatatire a invatamantului preuniversitar, inclusiv actiuni inovatoare si transnationale, sprijin pentru furnizorii de educatie si pentru dezvoltarea personalului.

     Proiectul porneste de la constatarea ca istoria recenta sau istoria prezentului este, in fostele tari comuniste din Europa, un domeniu relativ nou de cercetare, formarea initiala a cadrelor didactice fiind insuficienta pentru abordarea acestei perioade istorice in activitatea curriculara. Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din 1056 de persoane din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum in invatamantul preuniversitar, respectiv unui grup tinta 5125 de elevi de nivel liceal si vizeaza ca obiective specifice, care vor fi detaliate in continuare, imbunatatirea ofertei educationale la nivel national prin elaborarea curriculumului de tip CDS “Istoria recenta a Romaniei (clasele IX-XII)”, dezvoltarea competentelor profesionale si digitale ale personalului din sistemul national de evaluare, examinare si curriculum in invatamantul preuniversitar ca urmare a parcurgerii programului de formare prevazut de proiect, asigurarea cresterii calitatii educatiei prin implementarea programei scolare de Istorie recentă a României si a pachetului educational cu resurse digitale de invatare, respectiv prin amenajarea si dotarea centrului pilot pentru studiul Istoriei recente a Romaniei.

     Proiectul urmareste sa genereze o serie de efecte pozitive pe termen lung precum: mutarea accentului procesului de invatare catre invatarea individualizata si personalizata si implicit familiarizarea tinerilor cu conceptul de invatare pe tot parcursul vietii, amplificarea procesului de alfabetizare digitala, atat in randul elevilor cat si al cadrelor didactice, incetatenirea unor practici didactice vizate de procesele de reforma ale sistemului de invatamant dar deficitare in etapa de operationalizare (caracterul interactiv al continuturilor invatarii, obtinerea unui raspuns afectiv din partea elevilor), stimularea si dezvoltarea  gandirii critice, a capacitatii de investigare si de valorizare a propriei experiente, inclusiv sporirea sanselor de a urma cursuri de invatare ulterioare care sa faciliteze gasirea unui loc de munca pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva.